Fakturačné údaje:

AK koučing, s.r.o.
Vojvodská 14
040 01 Košice

IČO: 50 438 841
DIČ: 2120321016

Platobné údaje:

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK21 0900 0000 0051 1672 4599

BIC/SWIFT: GIBASKBX 

Údaje pre zahraničnú platbu (v CZK)
číslo účtu: 5116724599/0900

AGÁTA KLEINOVÁ

E-mailová adresa:

agata@vyuzisvojpotencial.sk

Telefónne číslo:

+421 918 466 566

AGÁTA KLEINOVÁ